Euroopan Unioni

EU:n juuret ovat halussa säilyttää rauha Euroopassa

Rauha, oikeudenmukaisuus, vapaus, hyvinvointi ja turvallisuus käyvät käsi kädessä - niiden varaan on EU rakennettu. Rauhantyön ja rajaturvallisuuden yksi paha vihollinen on järjestäytynyt rikollisuus, joka harjoittaa ihmiskauppaa, laittoman maahantulon järjestämistä, huumausainekauppaa, salakuljetusta, rahanpesua, terrorismia... Turvallisuuttamme uhkaavien tekijöiden torjuminen edellyttää toimivaa yhteistyötä. Yhteistyökykyinen ja turvallinen EU on luonnollisesti meidän kaikkien yhteinen etu. Siksi haluan olla rakentamassa turvallisempaa Eurooppaa.

Turvallisuus

Sisäinen turvallisuus luo arjen turvaa

Turvallisuus tärkeänä yhteiskunnan tukipilarina luo ihmisille varmuutta yhteiskunnan kyvystä huolehtia tasapuolisesti kansalaisistaan. Julkisten toimintojen yksityistäminen, kuten esim. yhteiskunnallisten turvallisuustehtävien alistaminen suoranaisesti markkinatalouden alttarille vaarantaa kansalaisten tasavertaista oikeusturvaa. Lakisääteisiä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tehtäviä ei siis pidä siirtää yksityissektorin hoidettavaksi, vaan vastuu niiden järjestämisestä ja tuottamisesta pitää olla kokonaisvaltaisesti julkisella sektorilla, valtiolla. Meidän pitää vaalia sitä, että Suomi on turvallinen maa elää meille kaikille - sinullekin.

Talous ja hyvinvointi

Taloustilanteen paraneminen edesauttaa hyvinvoinnin kehittymistä

Julkisen talouden elvyttäminen ja työllisyystilanteen parantuminen ovat edellytys sille, että Suomi nousee taas jaloilleen. Työtä on siis ihmisille löydyttävä. Silti en kannata sitä, että näitä tavoitteita pyrittäisiin saavuttamaan keinoilla millä hyvänsä, lainkaan välittämättä säännöksistä tai sosialidemokraattisista arvoista, kuten oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta. Globaalin talouselämän rakenteellinen tervehdyttäminen mm. veroparatiisien ja harmaan talouden vastaisen toiminnan tehostamisen kautta parantaa myös suomalaista talouselämää ja mahdollistaa verotulojen kasvua. Uusia työpaikkoja saadaan esim. energiantuotantosektorille uusien puu-, bio- ja uusioenergiantuotantomenetelmien sekä metsä- ja paperiteollisuuden innovaatioiden myötä. Haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta on etenkin lapsiperheiden, ikäihmisten ja erityisryhmien, kuten vammaisten hyvinvoinnista huolehdittava. Omien etujensa ajamisen suhteen heikoimmassa asemassa olevien puolesta taistelevia täytyy yhteiskunnassa olla.